Kwaliteit 

 

 • Diploma verzorgende I.G. en diploma verpleegkundige niveau 4 
 • BIG-registratie 
 • Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Inschrijving in het kwaliteitsregister van V&VN 
 • Kiwa Keurmerk 
 • Jaarlijks een klanttevredenheid onderzoek d.m.v. een enquête 
 • Op peil houden van kennis door: * het lezen van vakliteratuur
 •                                                             * het volgen van e-learningen en scholingen
 •                                                             * het bezoeken van vakbeurzen
 •                                                             * het volgen van intervisie bijeenkomsten

 

  

Scholingen en behaalde certificaten 2021 

 

 • Kinder EHBO en reanimatie 
 • Airstacken 
 • Maskerbeademing 
 • Wet Zorg en Dwang
 • Tracheostomale zorg en beademing
 • Meldcode huiselijk geweld
 • Wet BIG
 • Verpleegtechnische vaardigheden
 • Epilepsie
 • Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Scholingen en behaalde certificaten 2022

 

 • Tracheostomale zorg en beademing bij kinderen
 • Hoestmachine niet invasief bij kinderen
 • Maskerbeademing bij kinderen
 • Veilige hechting tussen ouder en kind
 • Kinder EHBO en reanimatie
 • Gebarentaal

 

 

Scholingen en behaalde certificaten 2023

 

* In januari gestart met de HBO opleiding allround autisme coach

* Effectief rapporteren in de zorg

* Verpleegtechnische vaardigheden

 

Scholingen en behaalde certificaten 2024

 

* Maskerbeademing

* Airstacken

* Kinder EHBO en reanimatie