Doelgroep en uitsluitcriteria; 

Jouw lief...mijn zorg! biedt verpleegkundige zorg en begeleiding aan bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Cliënten die al in zorg zijn mogen na hun 18de jaar in zorg blijven. De zorg kan uit zowel de ZVW, WLZ en Jeugdwet worden geboden. Het uitgangspunt is om verantwoorde en kwalitatief goede zorg te bieden thuis, of op elke andere gewenste locatie. 

 

Doelgroep; 

  • Kinderen of jongvolwassenen met een lichamelijke beperking. 
  • Kinderen of jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 
  • Kinderen of jongvolwassenen met een zintuiglijke beperking. 

 

Uitsluitcriteria; 

Wanneer een cliënt niet binnen de bevoegdheden van Jouw lief...mijn zorg valt, zal moeten worden overgegaan op zorgweigering. In geval van zorgweigering zal Jouw lief...mijn zorg! er zoveel mogelijk aan doen om de cliënt te ondersteunen om buiten de organisatie passende zorg te vinden die aansluit bij de behoeften van de cliënt. Grondslag voor het weigeren of beëindigen van zorg is: 

  • Cliënten waarbij geen geldige indicatie aanwezig is. 
  • Cliënten die de verpleegkundige zorg of begeleiding van Jouw lief...mijn zorg! niet accepteren. 
  • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerker van Jouw lief...mijn zorg! of ongewenst gedrag vertoont zoals agressie, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
  • Cliënten met ernstige gedragsproblematiek en agressie. 
  • Cliënten met een complexe zorgvraag, wanneer de benodigde zorg voor een cliënt zeer hoog is, en Jouw lief...mijn zorg! de inschatting maakt dat de zorg niet op een kwalitatief goede manier kan worden geboden.